Phrases:

I love your country = Ninapenda nchi yako
How are you? = Habari yako?
I am fine, thank you = Nzuri sana, asante
Hello (plural) = Hamjambo
Response is = Hatujambo
Hello (singular) = Hujambo
Response is = Sijambo
Good morning = Habari za asubuhi
Good evening = Habari za jioni
Did you sleep well? = Ulilala salama?
Sleep well = Lala salama
I would like a cold drink, please = Ningependa kinyuaji baridi, tafadhali
Tea, please = Chai, tafadhali
Cold beer, please = Pombe baridi, tafadhali
How old are you? = Una miaka mingapi?
How is your family? = Habari za jamaa yako?
What is this? = Hii ni nini?
Where is it? = Iko wapi?
What time is it? = Saa ngapi?Are you ready? = Uko tayari?
We are ready = Tuko tayari
No problem = Hakuna tabu or Hakuna matata
How much? = Pesa ngapi?
Lower your price = Punzuza bei yako
Where is my toilet? = Choo kiko wapi?
Where is my tent? = Hema yangu iko wapi?
Thank you = Asante

Words:

rhino = kifaru
elephant = tembo
lion = simba
leopard = chui
cheetah = duma
giraffe = twiga
warthog = ngiri
impala = swara
sugar = sukari
water = maji
beer = pombe
bread = mkate
milk = maziwa
tent = hema
today = leo
tomorrow = kesho
tea = chai
coffee = kehawa
food = chakula